Har du spørgsmål?

FAQ

Få svar her

Hvad er forskellen på familierådgivning og familieterapi?

Man kan skelne ved at tænke i om der er brug for støttende samtale = rådgivning eller bearbejdende samtale = terapi. Familieterapi behandler svære modgange i familierelationerne. Familierådgivning støtter forældre i, hvordan de kommunikerer med deres børn og unge, og hvordan de kan have et hensigtsmæssigt samspil med deres børn og unge, og støtte følelsesmæssig tilknytning også i mødet med modgang.

Er der forskel på narrativ hypnoterapi og hypnoterapi?

Nej. Hypnose betyder at man guides ind i en trancetilstand, hvor hjernebølgerne bliver meget langsomme. Når man er i trancetilstanden, kan psykologen laver terapi med udgangspunkt i forskellige psykoterapeutiske retninger. Fx kognitiv terapi, eksistentialisme, psykodynamisk m.m. Jeg er funderet i narrativ terapi og derfor kalder jeg det Narrativ hypnoterapi.

Hvad kan hypnoterapi være behjælpelig med?
Hypnoterapi kan understøtte det terapeutiske arbejde. I trancen er det muligt at bevæge sig udenom fastlåste bevidste tanker, og få adgang til ikke-bevidst materiale og dermed få adgang til ressourcer, som kan være sværere at få adgang til, når man “kun” arbejder igennem bevidst tale. Hypnoterapi kan også hjælpe med søvnproblemer, og at få adgang til balancere uro og ro i kroppen.
Hvad er SOMA Embodiment kropsterapi?

SOMA Embodiment handler om at støtte stabilisering indefra igennem de store muskler og yderpunkter. Hænder, fødder, ben, lår, hofte, bækken, ryg, arme. Igennem berøring og bevægelse gives der støtte til, at kroppen og nervesystemet kan genfinde balance i relation til overvældende oplevelser.

Hvad er fordelen/ effektive ved SOMA kropsterapi?

Kroppen husker og har ikke-bevidste erfaringer. Det betyder, at kroppen kan give dig ubehagelige sansninger og fornemmelser ude af sammenhæng med den situation du befinder dig i. Fordelen ved SOMA kropsterapi er, at vi kan stabilisere og aflade fixeringer i dit nervesystem. Traumer påvirker hele organismen, og derfor kan vi ikke blot arbejde igennem sproget og taleterapi. Med SOMA kan vi arbejde med bottom-up processer ved, at arbejde igennem kroppen via berøring og bevægelse. Samtaleterapi foregår igennem topdown processer. Holistisk behandling inddrager både bottom-up og top-down processer.

Hvad er mine kerneværdier som psykolog?

Min kerneværdi er at give dig oplevelsen af at jeg møder dig præcist, hvor du er i dit liv. Herfra finder vi sammen ud af, hvad dit mål med terapien er. Vi laver en behandlingsplan i samarbejde. Jeg tilbyder dig forskellige måder at forstå på og arbejde på, og du får et grundigt grundlag at vælge ud fra, hvad du er mest engageret i og har brug for. Mine kerneværdier handler om, at jeg er opmærksom på, hvordan jeg er til stede i samspillet med dig. Ro, omsorgsfuld, tålmodighed, grundighed, tillidsfuld og ærlighed er nogle af de samspils-kompetencer mine klienter har italesat om mig som terapeut.

Må jeg som forældre komme med til mit barns psykologtime?

Ja det må du gerne. Jeg forstår altid børn og unges udvikling i relation til deres forældre. Som forælder er du en betydningsfuld part i behandlingen. Vi afklarer i starten af samarbejdet, hvordan du som forælder bliver inddraget undervejs.

Hvilke problemer kommer familier oftest for at få hjælp med?

Det er meget forskelligt, hvad familier søger hjælp til. Skilsmisse, alkohol i familien, psykisk lidelse hos forældre, mobning, ADHD/ADD, angst, depressive symptomer, kommunikationsproblemer og mistrivsel er nogen af de problemer familier ønsker hjælp til.

Hvad består supervision af?

Supervision er til professionelle og ikke til private.

Hvilke anbefalinger har du med en terapihund I dine psykologtimer?

Jeg har lavet en interviewundersøgelse blandt mine klienter, og de taler alle sammen positivt om Seamus, som er min terapihund. De synes han er beroligende, trøstende og blød at røre ved. Forskningen i brug af terapihunde har dokumenteret, at tilstedeværelsen af en terapihund øger tilliden, og støtter relationsudvikling iblandt mennesker.

Hvilke terapiforløb hjælper du oftest med som psykolog?

Det er meget forskelligt og svinger i perioder. Jeg har arbejder med aldersgruppen 5 år – 65 år. Jeg har både individuelle terapiforløb med børn og unge, med forældre alene og sammen, med hele familien, og med familier, hvor børnene er blevet voksne. Der er mange lange forløb 10 samtaler og opad og færre korte forløb. Der er ofte en høj grad af kompleksitet, hvor der både er udviklingstraumer tilstede kombineret med en diagnose som ADD/ADHD/ASF, depression, angst og mobbe erfaringer.

Hvordan starter et psykologforløb hos dig?

Et forløb starter med at du ringer til mig, eller sender mig en mail via kontaktformularen. Jeg vender tilbage til dig og igennem en telefonsamtale får vi oprettet journal og datoer for, hvornår din behandling kan begynde. Vi aftaler 3-5 samtaler i første omgang for, at sikre kontinuitet i din behandling. Tidspunkterne kan selvfølgelig ændres, justeres henad vejen. Din terapi vil altid blive skræddersyet i relation til dine behov.

Må man have familie eller en veninde med til den første psykologtime hos dig?

Ja det må du gerne. Det aftaler vi nærmere i den første telefonsamtale.

Hvor langt er et psykologforløb hos dig?

Et psykologforløb kan variere fra 3 – 30 samtaler eller længere. Som udgangspunkt skal der helst ske bevægelse i ønsket retning for dig, omkring den 5. samtale.

Hvis jeg har et barn eller ung teenager, som jeg ønsker hjælp til, hvordan indleder vi et samarbejde?

Du ringer til mig og vi aftaler nærmere.

Hvor mange dage skal der gå mellem behandlingerne?

Det er forskelligt. Som udgangspunkt kan det være en god ide med en uges mellemrum imellem de første tre tider. Men det kommer helt an på, hvilke modgange du søger hjælp til. Nogle gange kan der være brug for længere tid, så indholdet vi arbejder med i terapien kan integreres.

Hvor gammel skal man være, før man kan komme I behandling hos dig?
5 år og ved yngre børn kan du komme som forælder, så dit barn kan få hjælp indirekte igennem dig og, hvis dit barn er yngre, kan det også komme med på et tidspunkt, hvis det bliver aktuelt.
Kan du tage akutte klienter ind?
Du kan altid kontakte mig, så vi kan afklare mulighederne for dig. Jeg har også en psykolog tilknyttet klinikken som du kan begynde i behandling hos.
Skal jeg forberede noget inden første samtale?
Ikke nødvendigvis. Erfaringsmæssigt ved jeg at du har været i proces førend du tager kontakt – og de tanker, og overvejelser du har gjort dig i forbindelse med overhovedet at søge hjælp, er også forberedelse.

Hvad kan vi hjælpe med?

Psykologhjælp i Aarhus

$

ADD/ADHD

$

ASF - Autismespektrumforstyrrelse

$

Familiekonflikter

$

Kommunikation imellem forældre, børn og unge

$

Psykisk og fysisk mistrivsel

$

Mobning

$

Omsorgssvigt

$

Psykisk og fysisk vold i familien

$

Skilsmisse

$

Sorg

$

Traumer

Kontakt mig uanset hvad du søger hjælp til.

Send en SMS med dit navn og teksten RING TIL MIG.