Helhedsorienteret psykoterapi

Narrativ SOMA terapi

Samtale- & kropsterapi

Samtale- & kropsterapi i Aarhus

Hvordan arbejder jeg som psykolog?

Jeg er som psykolog specialist i samtaleprocesser funderet i psykoterapiforskningen og tror på bevægelse, forandring og udvikling træder i kraft, når vi ved hjælp af samtaler med kontekst, krop og sprog undersøger, hvordan en specifik Modgang har indflydelse på dig, dine relationer og dit liv. Det er Modgangen der er problemet og ikke dig som menneske. Problemløsning kræver en professionel samtale og en tillidsfuld relation.

I samtalerne kan jeg inddrage flere forskellige metoder afstemt efter, hvad du finder dig tilpas med, og det du søger hjælp til. Alle metoderne har jeg funderet i den systemiske og narrative praksis med et dybdegående kendskab på specialistniveau om den livslange udviklingspsykologi.

Det som særligt kendetegner min psykologhjælp til forskel fra andre er, at jeg har udviklet Narrativ terapi til Narrativ SOMA terapi. Narrativ SOMA terapi er en kombination af de to terapeutiske behandlingsretninger som hedder Narrativ terapi og kropsterapi med SOMA Embodiment. Det betyder, at vi vægter dine fortællinger og din væren i verden i relation til kontekst, og at vi vægter inddragelse af kroppen i samtalerne.

Her ved siden af kan du se min figur “Terapiens Narrative SOMA Stillads” som er min grafiske fremstilling af Narrativ SOMA terapi.

Hvad er Narrativ terapi?

Narrativ terapi er den ene del af min fortælling om, hvordan jeg arbejder som psykolog.

Jeg har mit internationale diploma i Narrativ terapi fra Narrative Practices i Adelaide 2009 og er uddannet hos Maggie Carey m.fl.

Vi og andre skaber en masse fortællinger om os selv og hinanden og bliver positioneret igennem disse fortællinger. Både dem vi selv har forfattet på et måske ikkebevidst plan og også dem som andre har forfattet om os.

Som psykolog afdækker jeg ikke sandheden om, hvem du er. Istedet inviterer jeg til et samarbejde med dig om at udforske de fortællinger du har om dig selv, ud fra alt det du har oplevet og erfaret igennem dit liv. Metoderne til at få fortællingerne til at flyde som et vandfald kan være mangeartede. I dit liv er der ikke kun èn fortælling – der er flere fortællinger og de beriger din selvforståelse, når vi går i gang med at forfatte og genforfatte dem. Målet med Narrativ terapi er, at du skaber en rigere historiefortælling om dig, dine relationer og dit liv, så du ikke lever i skyggen af Modgangsfortællingen. Fokus er at skabe frihed for dig, ved at du ser eksistensmuligheder i de historier du og andre fortæller om dig.

Hvad er kropsterapi med SOMA Embodiment?

Kropsterapi med SOMA Embodiment er den anden del af min fortælling om, hvordan jeg arbejder som psykolog.

Jeg er en af de første og få i Danmark som er uddannet SOMA Embodiment terapeut i 2018. Jeg har taget min uddannelse ved Sonia Gomes og Marcelo Muniz igennem Traumeheling Aps. Jeg har modtaget individuelle sessioner med Sonia for at styrke mine færdigheder i at bruge SOMA i de terapi forløb jeg tilbyder.

Min nysgerrighed for at uddanne mig i SOMA blev vækket efter jeg i 2014 pådrog mig et hovedtraume i forbindelse med en faldulykke på cykel. Dette er jeg lykkeligvis kommet mig over. Traumet lærte mig imidlertid, at der er oplevelser og hændelser i livet som vi ikke kan få adgang til via vores sprog og samtaleterapi. Modgange kan skabe traumatiske effekter i din krop og i dit nervesystem. Det behøves ikke være i form af voldsomme hændelser at man får en traumatisk effekt i sin krop og i sit nervesystem. Det kan også være i form af relationelle Modgange, fx igennem sin opvækst hvor man som barn og ung ikke følelsesmæssigt oplever sig set, hørt og forstået af sine forældre.

Kroppen husker. Den lagrer oplevelser og erfaringer. Både de behagelige, mindre behagelige og ubehagelige. Ofte undervurderer vi betydningen af, hvad kroppen husker. Det kan få den konsekvens at vi kæmper med de samme tilbagevendende udfordringer og forgæves forsøger at fixe Modgangen uden effekt. Tilbagevendende udfordringer med fx angst, kan have tråd i udviklingstraumer og derfor kan det være nyttigt at bruge SOMA i angstbehandling og dermed få decharget traumeeffekterne.

I Vesten lærer vi især, at Modgange bedst løses igennem tænkning og analyse via hjernen og kognitive funktioner. Kropsterapi med SOMA Embodiment tilføjer en vej mere, når ikke kun tænkning slår til. Igennem kroppen kan vi løsne op for traume effekterne og det har betydning for, hvordan du kan bruge din hjerne. En rolig krop og et nervesystem i balance giver adgang til, at du kan bruge hele din hjerne.

Hvordan anvender jeg Narrativ kropsterapi?

Selvom du har oplevelsen af at have en meningsbærende fortælling om den Modgang du har mødt, kan du opleve, at din krop fortsat trigges til ubehag og at tidligere minder om Modgangen ses for dit indre øje. Du kan blive fortvivlet, irriteret og bange over, at din krop reagerer som den gør. Ud fra din forståelse burde situationerne ikke trigge din krop så ubehageligt. Hvorfor reagerer din krop som den gør, selvom du har en meningsbærende fortælling om Modgangen?

Det er fordi din meningsbærende fortælling ikke altid kan integrere sig i din krop, når der “kun” er lavet terapeutisk arbejde med sprog og tænkning. Krop og nervesystem husker og fixerer sig i traume responser fra Modgangen.

Der er svage forbindelser fra sprog og tænkning til kroppens neuro cirkulariteter som er blevet traumatiseret og som kan trigges til ubehag, selvom du oplever at have en sammenhængende fortælling om Modgangen, der har overvældet dig. Der er stærkere forbindelser til neuro cirkulariteterne igennem kroppen. Forbindelser som åbnes igennem kroppen og som ikke kan åbnes igennem sprog, tænkning og samtale.

At inddrage kroppen konkret i psykoterapeutisk behandling betyder, at vi samarbejder  igennem sansninger af kroppen uden at være optaget af at analysere, forstå, sprogliggøre. Blot optaget af at følge din krops sansninger, følge bevægelserne i sansningerne, og du giver sansningerne PLADS til at bevæge sig, nogle gange igennem de impulser kroppen får til bevægelse fra sansningerne. Kroppen ved lige præcis hvad den har brug for.

Vi decharger, integrerer og støtter din stabilisering indefra kroppens core muskler. Berøring og bevægelse med arme, ben, og hele kroppen. Berøring og bevægelse med fodflader og håndflader.

Konkret brug af kroppen i kropsterapi er SOMA Embodiment og en væsentlig tilføjelse til Narrativ terapi, hvor vi arbejder med sprog. Der er brug for både kontekst, sprog og krop i psykoterapi. I neurovidenskabelig forskning benævnes det som psykoterapi med inddragelse af topdown og bottom up processer. Og derfor har jeg videreudviklet Narrativ terapi til Narrativ SOMA terapi.

Hvad kan Narrativ kropsterapi med SOMA gøre for dig?

Med Narrativ kropsterapi med SOMA arbejder du med dig selv igennem din krop og samtale. Det handler om at sanse dit talte sprog og sprogliggøre dine sansninger. Det handler om at registrere, hvad du sanser, fornemmer i din krop og bruge kropssansningerne som vejviser til, hvad det næste er kroppen kan have brug for at gøre med henblik på, at du opleve dig stabiliseret indefra i mødet med din sociokulturelle yderverden.

Fokus i Narrativ SOMA terapi er først fortællinger om dine Muligheder: Hvad du gerne vil bevæge dig i retning af ved hjælp af terapien. Dernæst fortællinger om de Modgange, du søger hjælp til. Udgangspunktet i terapien er, at du føler dig tryg. Jeg vil aldrig presse dig til at vi bruger metoder, du ikke befinder dig godt med. Mit ansvar er at tilpasse de metoder jeg kan, til dine foretrukne metoder at arbejde med i terapien.

Med Narrativ kropsterapi med SOMA støttes din grounding og dermed kan du opnå en bedre balance imellem din inderverden og din yderverden. Du bliver mere tilstede i din krop og kan få styrket din grænsesætning.

En væsentlig del af et terapiforløb er, at du kan føle dig sikker og stabil. Med Narrativ SOMA terapi kan jeg hjælpe dig med at føle dig godt tilpas i din krop også i situationer og samtaler hvor du kan blive anspændt og urolig. At opleve sig sikker og stabil i sin krop betyder, at du bliver bedre til at fornemme din grounding, din fysiske jordforbindelse, dine grænser og blive organiseret følelsesmæssigt i din krop. En af måderne at håndtere Modgang i livet er bevidst at vide, hvor din krop er. Hvor dit tyngdepunkt er.

Kontakt mig uanset hvad du søger hjælp til.

Send en SMS med dit navn og teksten RING TIL MIG.