Se priser og tilskudsmuligheder her

Priser

Tilskud

Sygeforsikring “Danmark” giver tilskud til psykologhjælp hos en autoriseret psykolog, når du er medlem af sygesikringsgruppe 5, 1 og 2.

På et år kan du få ialt 7200 kr i tilskud til psykologhjælp.

  • Når du er under 18 år, kan du få refunderet 300 kr. pr. Samtale.
  • Når du er 18-25 år, kan du få refunderet 450 kr. pr. Samtale.
  • Når du er 26 – plus kan du få refunderet 300 kr. pr. Samtale.

Du kan læse om betingelser og tilskud her: www.sygeforsikring.dk

Hvis du er medlem af sygeforsikringen DK kan sekretær Heidi Kristensen indberette dine behandlinger. Hvis du har spørgsmål til dine indberetninger kan du ringe eller SMS til Heidi på 50 69 54 36.

Priser

Priserne gælder pr. 1. januar 2023 og reguleres årligt pr. 1. januar.

Tilbud
Pris
Rådgivning og terapi , individuelt børn, unge, voksne à 45 minutter
1150 kr
Rådgivning og terapi, individuelt børn, unge, voksne à 1. time.
1400 kr.
Rådgivning og terapi, børn/unge m forældre; forældre; familier à 1 time
1550 kr.
Supervision, individuelt à 1 time
1550 kr
Supervision, gruppe à 1 time 2 medarbejdere
2300 kr
Supervision, gruppe à 1 time 3-5 medarbejdere
2500 kr
Supervision, gruppe à 1 time 6 – medarbejdere
2700 kr
Workshops timepris efter den specifikke opgave.

Betaling

Pr. 1.10.23 betales konsultationer via mobil netbank i forbindelse med aftale.

Ring til Kirsten på 5056-9932 såfremt du har spørgsmål vedrørende betaling.

Hvad er vilkårene for afbud?

Aflysning eller ændring af dine aftaler skal ske senest kl. 9. dagen før din aftale.

Senere aflysning eller afbud i forbindelse m/u sygdom, udeblivelse og forglemmelse faktureres med fuld takst.

Hvad kan vi hjælpe med?

Psykologhjælp i Aarhus

$

ADD/ADHD

$

ASF - Autismespektrumforstyrrelse

$

Familiekonflikter

$

Kommunikation imellem forældre, børn og unge

$

Psykisk og fysisk mistrivsel

$

Mobning

$

Omsorgssvigt

$

Psykisk og fysisk vold i familien

$

Skilsmisse

$

Sorg

$

Traumer

Kontakt mig uanset hvad du søger hjælp til.

Send en SMS med dit navn og teksten RING TIL MIG.