Skal jeg hjælpe dig og dit barn?

Børnepsykolog i Aarhus

Psykologhjælp til forældre, børn & unge

Som forældre kan det være svært at finde ud af, hvornår det er nødvendigt og/eller blot en god ide at kontakte en børnepsykolog i Århus nær Skanderborg og Odder. Mistrivsels symptomer som disse kan være tegn på, at det er en god idé at kontakte mig:

Svækket selvværd og/ellers selvtillid

Angst

Stress

Skoleproblemer

Konflikter

Mor og far skal skilles

Tristhed

Sorg og traumer

Mobning

Er du det mindste i tvivl om, hvorvidt det er en god idé at inddrage mig som børnepsykolog, kan du altid kontakte mig og sammen kan vi tale om dit barns situation og finde ud af, hvad der kan hjælpe lige netop dit barn, dig som forælder og Jer som familie.

Hvem kan jeg hjælpe som børnepsykolog?

Jeg hjælper børn og unge i alderen 3-18 år og har mange års erfaring i at tale om de ting i livet som kan være svære. Som forælder kan du ringe til mig og i telefonen vil jeg i samarbejde med dig vurdere, hvordan vi laver et skræddersyet forløb til dit barn. Nogle gange vurderes det bedst for dit barn at komme til individuelle samtaler. Dette er ofte tilfældet, hvis dit barn har nået teenagealderen. Andre gange vurderes det bedst at du som forælder deltager i samtale sammen med dit barn.

Hvis dit barn ikke har lyst til at deltage i psykolog samtaler, stiller jeg mig gerne til rådighed for dig som forældre. På den måde kan vi indirekte hjælpe dit barn ved at du snakker med mig om, hvad du kan gøre for at støtte dit barn. Som forælder kan du støtte dit barns udviklingsmuligheder ved at arbejde med din egen adfærd og måder at kommunikere på.

Det kaldes også for narrativ børneterapi med familiefokus. 

Jeg er børnepsykolog, fordi jeg har et stort ønske om at hjælpe børn og unge med at mindske problemer, der kan komme til at fylde alt for meget. Med over 20 års erfaring som børnepsykolog har jeg set, hvor meget begejstring, kreativitet og umiddelbarhed børn og unge er fyldt med. Disse sider er utrolig givende for forældre og familier, hvis de får lov og plads til at komme frem, og dette vil jeg gerne hjælpe med. Hos mig kan dit barn få plads til at lette sit hjerte, så det forhåbentlig får mere plads til at nyde børne,- og ungdomslivet samtidig med der er eventuelle problemer tilstede. Du kan læse om unges oplevelser af at gå i terapi hos mig her.

Samtaler med forældre

Når du ringer til mig for at undersøge muligheden for at få hjælp og vurdere om jeg kan være et godt match med dig og din familie vurderer vi i samarbejde, om problemet du søger hjælp til, kan hjælpes, ved at det er dig som forælder, der kommer til samtale uden at dit barn deltager i samtaleforløbet. Du bestemmer emnerne, vi skal fokusere på. Det kan handle om familierelationer, forældreroller, et svært sygdomsforløb og usikkerhed i relation til opdragelsen.

Jeg har også mange solide erfaringer med at hjælpe forældre og deres voksne børn hvor konfliktmønstre er kommet til at fylde for meget, fx som en følgevirkning af at være pårørende til familiemedlemmer med psykisk lidelse og/eller kronisk sygdom.

Som udgangspunkt bygger et godt forældreskab på et solidt parforhold. Hvis jeg i løbet af vores samarbejde tænker, at det kan være dit parforhold som påvirker forældreskabet på en uhensigtsmæssig måde, vil jeg i første omgang anbefale, at du og din partner går i parterapi.

Hvordan arbejder jeg som børnepsykolog?

Som børnepsykolog i Aarhus nær Skanderborg og Odder er en af mine forcer at arbejde systematisk og give håndgribelig hjælp. Det betyder i praksis at vi fra start af konkret beskriver hvad du søger hjælp til, laver et behandlingsfokus for dit forløb og i samarbejde laver en plan for hvordan du kommer i retning af det du ønsker. Du er derfor i gode hænder hos mig.

Narrativ samtaleterapi med børn og unge

I mit arbejde som børnepsykolog skelner jeg imellem to samtaleformer. Det er den narrative støttende samtale og den narrative bearbejdende samtale.

Samtaleform vælges ud fra dit barns situation, hvor jeg i samarbejde med dig og dit barn vurderer, hvad der kan være mest givende. Desuden bruger jeg tegneterapi og legeterapi i det omfang, det matcher dit barns præferencer. Dit barn kan have nemmere ved at fortælle om Modgange, når der indgår leg i terapien, leg matchet dit barns udviklingspsykologiske alder, da samtalen kan blive mindre uhøjtidelig og mere organisk. Hermed arbejder jeg med dit barns livsverden og bruger det sprog, dit barn bruger og forstår.

Den narrative støttende børne/ungesamtale med familiefokus

Denne samtaleform bruges, hvis dit barn oplever pludselige og konkrete hændelser i hverdagslivet som forskrækker og forbavser. Hos mig vil dit barn altid blive forstået i relation til kontekst, til dig som forældre, jeres familiesystem og i relation til alle de varierende relationer dit barn indgår i. Jeg vil som børnepsykolog støtte dit barn ved at gyldiggøre og tillade dit barns oplevelser ud fra den Modgang og de hændelser som er sket. Det kan jeg gøre ved at anvende tegneterapi, legeterapi og kropsterapi. De narrative terapiformer jeg tilbyder, anvendes kun hvis de matcher dit barns præferencer. Det er mit ansvar at afstemme den behandling jeg tilbyder med dit barns præferencer. Jeg lægger stor vægt på, at dit barn får støtte til at normalisere de nye forandrede forhold, som dit barn nu befinder sig i.

Den narrative bearbejdende børne/ungesamtale med familiefokus

Denne samtaleform bruges, hvis du, dit barn og din familie har været udsat for specifikke Modgange, i form af hændelser og svære processer som har medført et traumatisk print i krop og nervesystem. Sammen med dit barn, dig som forælder og muligvis Jer som familie undersøges, hvilke erfaringer, I bærer på sammen og hver for sig. Det er min opgave og mit behandlingsansvar som børnepsykolog i Aarhus at bruge forskellige terapiformer som kan hjælpe dit barn og Jer videre og gøre at I kan leve videre med den Modgang og dens traumatiske effekter som er hændt Jer. Det er altid mit udgangspunkt som børnepsykolog, at støtte dit barns udvikling og tilknytningsmuligheder så dit barns relation til sig selv og til andre mennesker ikke forringes på sigt.

Læs vores artikler og cases fra tidligere klienter

Kontakt mig uanset hvad du søger hjælp til.

Send en SMS med dit navn og teksten RING TIL MIG.