Tegneterapi som del af dit terapiforløb

Narrativ Tegneterapi

Sådan foregår Narrativ Tegneterapi

Hvis du og/eller dit barn pludselig bliver udsat for en Modgang som er enkeltstående. Eller en Modgang som er vedvarende, kan det give traumatiske effekter i din krop og i dit nervesystem. Modgange med traumatiske effekter på krop og nervesystem, som der ikke bliver løsnet op for, afladet og integreret kan optage meget plads i krop og psyke. Det kan give negativ indflydelse på dine relationer, dine handlinger, din trivsel i dit og dit barns hverdagsliv

Narrativ tegneterapi og legeterapi egner sig til børn og unge, som går igennem en hård periode i deres liv. Det kan være alt fra enkeltstående Modgang til vedvarende Modgange. Fx at være pårørende til en søskende, en forælder som har det svært, en skilsmisse, mobning, sorg, m.m.

Brug af tegneterapi kan bruges som støtte til den psykoterapeutiske proces og i relation til alle kategorier af Modgange. Det som er afgørende er, at dit barn befinder sig tilpas med at udtrykke sig igennem tegneterapi. Metoden skal afstemmes med, hvad dit barn befinder sig godt med.

Tree of life metoden

I forbindelse med narrativ tegneterapi benyttes metoden Tree of Life, som hjælper dit barn med at skabe mening og sammenhæng i dets livsfortælling. Metoden kan både benyttes til individuelle samtaler, men kan også bruges ved familiesessioner og gruppesamtaler.

Når jeg benytter Tree of Life i tegneterapi, skal dit barn tegne livet som et træ, der repræsenterer seks områder af dit barns liv. Det tegnede træ vil have følgende elementer med hver deres betydning:

Rødderne på træet

Beskriver hvor dit barn kommer fra

Jorden

Fortæller hvor dit barn bor henne, og hvad dit barn laver hver eneste dag

Træets stamme

Viser dit barns kompetencer – hvad er dit barn god til, og hvad vil dit barn gerne blive bedre til

Træets grene

Dit barns ønsker, håb og drømme for sig selv samt sine nærmeste

Træets blade

Betydningsfulde personer i dit barns liv samt specifikke ting og oplevelser, som dit barn omgiver sig med, der betyder noget. Det kan både være levende og døde ting.

Træets frugter

Hvem de særlige personer i dit barns liv er og hvorfor de er det samt hvilke gode oplevelser dit barn har med personerne

Når Tree of Life er tegnet færdig, vil jeg sammen med dit barn snakke om træet. Bagefter tegner dit barn en skov til træet, hvor jeg taler med dit barn om, hvilket uvejr, der kan ramme træet. Vi snakker også om, hvilket uvejr der allerede har ramt træet og hvordan dit barn beskyttede sig selv, da det skete. Ved brug af Tree of Life metoden vil det være muligt at lave en identitets- og livsfortælling over dit barns liv. Narrativ tegneterapi gør det muligt at snakke om dit barns liv med en positiv undertone.

Kontakt mig uanset hvad du søger hjælp til.

Send en SMS med dit navn og teksten RING TIL MIG.