Få supervision til din autorisation og specialistuddannelse

Supervision

Specialistgodkendt Supervisor

Jeg er godkendt supervisor på specialistniveau i børnepsykologi og klinisk psykologi.

Hos mig kan du få supervision i gruppe og individuelt. Som psykolog og som læge. Som støtte til vedligeholdelse og udvikling af dine terapeutiske færdigheder, og som led i din uddannelse til autorisation og specialist.

Når du kommer for at få supervision, samarbejder vi om at skræddersy dit forløb med konkrete læringsmål og en plan for, hvad du gerne vil arbejde i retning af.

Alle forløb foregår i min klinik.

Jeg tilbyder supervision til psykologer: 

På vej mod autorisation

På vej mod specialistuddannelse

Som søger kompetence-udvikling og træning indenfor Narrativ SOMA praksis

Som søger kompetence-udvikling i samtaler med børn og unge

Som arbejder med terapi i relation til børn, unge og voksne

Som arbejder med proceskonsultation i PPR regi og har brug for træning i at inddrage børn og unges stemmer

Egenterapi og personlig udvikling

Jeg er certificeret i Per Isdals Lejrbålsmetode til brug for psykologer som vil forebygge sekundær traumatisering og som har brug for lettelse af belastnings reaktioner. Når du kommer for at få egenterapi eller personlig udvikling, samarbejder vi om at skræddersy dit forløb med konkrete læringsmål og en plan for, hvad du gerne vil i retning af.

Alle forløb foregår i min klinik.

Jeg tilbyder egenterapi og personlig udvikling til psykologer:

På vej mod autorisation

På vej mod specialistuddannelse

Som har brug for hjælp til at håndtere belastnings reaktioner

Som oplever sig traumatiseret i forbindelse med arbejdet

Som gerne vil arbejde med sig selv som terapeut/behandler

Hvordan arbejder jeg som supervisor med egenterapi, personlig udvikling og supervision?

Alle supervisons samtaler er funderet i mit systemiske og narrative fundament og videreudviklet til mit koncept “Supervisionens Narrative SOMA Stillads.” Det betyder, at du kan blive præsenteret for en variationsbredde af samtale-metoder, som du direkte kan omsætte til din psykolog praksis. Metoderne afstemmes med dine præferencer. I samtalerne kan vi slentre på opdagelse i de arbejdsopgaver og temaer som du har brug for. Jeg lægger vægt på, at vi sætter det du søger hjælp til i relation til dine færdigheder, kompetencer, viden, erfaringer, intentioner og værdisæt. Vi arbejder med at udvide og synliggøre dit metode-repetoire.

“Supervisions samtalerne foregår i en nysgerrig, kollektiv og samarbejdsorienteret kultur, som gør det muligt at du kan få feedback på dit arbejde afstemt med det du har brug for. Vi kan arbejde praksisnært ved at du medbringer lydoptagelse, videooptagelse og fx transskription af dine samtaler.

Kontakt mig uanset hvad du søger hjælp til.

Send en SMS med dit navn og teksten RING TIL MIG.