Legeterapi inspireret af Sandplay

Narrativ Legeterapi

Sådan foregår Narrativ Legeterapi

Hvis du og/eller dit barn pludselig bliver udsat for en Modgang som er enkeltstående eller der er en Modgang som er vedvarende i Jeres liv kan det give traumatiske effekter i din krop og i dit nervesystem. Modgange med traumatiske effekter på krop og nervesystem, og som der ikke bliver løsnet op for, afladet og integreret kan optage meget plads i krop og psyke. Det kan give negativ indflydelse på dine relationer, dine handlinger, din trivsel i dit og dit barns hverdagsliv.

Narrativ tegneterapi og legeterapi egner sig til børn og unge, som går igennem en hård periode i deres liv. Det kan være alt fra enkeltstående Modgang til vedvarende Modgange. Fx at være pårørende til en søskende, en forælder som har det svært, en skilsmisse, mobning, sorg, m.m. 

Brug af dyrefigurer og legeterapi kan bruges som støtte til den psykoterapeutiske proces og i relation til alle kategorier af Modgange. Det som er afgørende er, at dit barn befinder sig tilpas med legeterapi. Metoden skal afstemmes med, hvad dit barn befinder sig godt med.

Derfor vil der altid være en indledende samtale med dit barn og dig som forældre, hvor vi laver et behandlingsfokus for legeterapien. På den måde kan vi ved den afsluttende samtale og undervejs i forløbet holde øje med at terapien støtter dit barn i den retning dit barn har brug for og du som forælder ønsker.
Ved hjælp af dyrefigurer og narrativ legeterapi kan dit barn få hjælp til at udtrykke følelsesmæssige konflikter som der måske ikke lige er adgang til igennem sprog. Ved at arbejde igennem dyrefigurerne og leg skabes der en tilpas distance imellem dit barn og det som er svært at tale om. Det giver sikkerhed til dit barn i samtalen. Dit barns udtryk og indhold guider processen. Når jeg inddrager legeterapi, er det dit barn som fører an. Jeg lytter og gør mig umage med at forstå dit barns erfaringer og oplevelser igennem legen.

Narrativ legeterapi skaber mening i dit barns liv

Leg i samtaler med dit barn kan bruges som et terapeutisk redskab til at skabe forandring og udviklingsmuligheder. I narrativ legeterapi får dit barn mulighed for at lege og fortælle om Modgangen, I søger hjælp til. Når dit barn leger, vil det få en oplevelse af at genvinde kontrol over sine omgivelser. Legeterapien skaber samtidig den nødvendige distance mellem dit barn og problemet, og det kan lette samtaleprocessen, at vi inddirekte igennem legen arbejder med det som dit barn har brug for følelsesmæssig støtte til.

Skal jeg hjælpe dit barn?

Det er aldrig for sent at kontakte mig, hvis du har mistanke om, at dit barn mistrives. I min praksis er det altid mit fokus at skabe en behagelig atmosfære og give dit barn mulighed for forandring. Mit mål som børnepsykolog er at give dit barn redskaber, der skal hjælpe med at håndtere de Modgange I søger hjælp til. Du er altid velkommen til at kontakte mig på telefon +45 50 56 99 32 eller mail kirsten@robustaarhus.dk, hvis dit barn har brug for en lyttende og engageret børnepsykolog i Århus. Jeg ser frem til at høre fra dig.

Kontakt mig uanset hvad du søger hjælp til.

Send en SMS med dit navn og teksten RING TIL MIG.