Om os

Hvad kendetegner Robust Psykologhjælp?

Om Robust Psykologhjælp

Mit navn er Kirsten Børsting. Robust Psykologhjælp drives af mig. Jeg har haft virksomheden siden 2006. Jeg er autoriseret psykolog. Specialist i børnepsykologi og klinisk psykologi og Supervisor på specialistniveau. Jeg har 30 års erfaring med terapi i samarbejde med forældre, børn og unge, familier, voksne og professionelle.

Mit navn er Tine Busk. Jeg har arbejdet hos Robust Psykologhjælp siden 2018. Jeg er autoriseret psykolog. Jeg har mange års erfaring med terapi i samarbejde med forældre, børn og unge. Særligt med Modgange som vold, selvskade, kræft og sorg.

Mit navn er Heidi Kristensen Jeg har arbejdet hos Robust Psykologhjælp siden 2022 med administrative opgaver. Jeg indberetter dine samtaler til sygesikringen DK og udarbejder kvitteringer til din eventuelle sundhedsforsikring.

Relationer

fordi Modgange kan gøre det svært for dig at være i og bruge dine relationer.

Ressourcer

fordi Modgange kan gøre det svært for dig at bruge dine kompetencer og viden

Robusthed

fordi Modgange kan gøre det svært for dig at handle.

Hvad er vigtigt for mig?

I min virksomhed Robust Psykologhjælp giver jeg som psykolog håndgribelig hjælp til børn, unge og forældre, voksne, familier og professionelle. Sammen med psykolog Tine Busk og flere eksterne samarbejdspartnere har jeg et team-fællesskab som fagligt kendetegnes ved, at vi er særlig gode til at finde vej, når der er kompleksitet i spil.

Det er vigtigt for mig, at minoriteters stemmer bliver hørt og derfor har terapi med børn, unge og deres forældre en særlig plads i mit virke. Desuden bidrager jeg til personlig og faglig udvikling af psykologer igennem supervision og terapi.

Som udøvende psykolog i Aarhus nær Odder og Skanderborg tror jeg på vigtigheden af, at den hjælp jeg giver har et mestringsperspektiv fremfor et sygdomsperspektiv. Det betyder, at jeg tripple lytter til dig og dine fortællinger. Der er altid både Modgangsfortællinger, Mulighedsfortællinger og din krops fortællinger. I samtalerne går vi med de fortællinger som er betydningsfulde for dig. Fokus er dig og de kontekster du er en del af. Det er mit ansvar som psykolog at bidrage til at skabe struktur, sammenhæng og overblik i samtalerne, så du kan komme i kontakt med og definere, hvilke veje du ønsker at gå i dit liv. Jeg vil altid møde dig som ekspert i dit liv samtidig med, at jeg også er bevidst om mit behandlingsansvar.

Robust Psykologhjælp Aarhus

Navnet Robust giver en direkte indsigt i min vision som psykolog i Aarhus nær Skanderborg og Odder. Nemlig at bidrage til at du kan håndtere den eller de Modgange du søger hjælp til med Robusthed. Robusthed handler om, at der findes ressourcepotentialer hos dig som person og de relationer og kontekster du lever i samspil med. Med Robust Psykologhjælp hjælper jeg dig med at få fokus på dine ressourcer og relationer og dermed støtte din håndtering af Modgangen med Muligheder.

I min praksis har jeg en trofast narrativ maskot. Han hedder Robust. Oprindeligt kommer han fra Adelaide i Australien, hvorfra jeg har min internationale efteruddannelse i Narrativ terapi. Robust`s rygsæk er symbol på, at jeg opfatter alle samtaler og fortællinger som uendelige rejser i livets mangfoldigheder: unikke for dig og hvert enkelt af de mennesker som søger og får hjælp hos Robust Psykologhjælp.

Hvad har jeg arbejdet med?

Oprindeligt er jeg systemisk uddannet socialpædagog, hvor jeg arbejdede med børn og unge med socio-emotionelle vanskeligheder som var anbragt uden for hjemmet på grund af omsorgssvigt. Senere blev jeg ansat på en specialskole i Aarhus, hvor jeg underviste børn med ADD/ADHD og ASF – autismespektrumforstyrrelse.

Siden 2001 har jeg arbejdet som psykolog i Aarhus. Jeg har arbejdet 7 år hos PPR i Aarhus kommune med udredning af børn og unge, samtaler med forældre, forældre og børn samt proceskonsultation og supervision med lærere, pædagoger og ledere. Parallelt havde jeg gruppeforløb i ADHD foreningen med børn og unge med ADHD, deres søskende, forældre og flerefamilie terapi.

Fra 2009 – 2012 arbejdede jeg hos Mødrehjælpen i Aarhus, hvor jeg var behandlingsansvarlig psykolog for børn og unge i projektet “Ud af Voldens skygge.” Jeg videreudviklede det Narrative tegneterapeutiske behandlingskoncept “Tree of Life” og flere terapeutiske metoder i individuel terapi med børn og unge, i relationsterapi med mødre og deres børn og i gruppeterapi med børn og unge.

Min sidste offentlige ansættelse fratrådte jeg september 2017 efter 6 år på deltid i Ambulatorium M, voksenpsykiatrisk hospital i Risskov. Her udviklede jeg udredning,- og behandlingsmanual til voksne med ASF.

Kontakt mig uanset hvad du søger hjælp til.

Send en SMS med dit navn og teksten RING TIL MIG.