Skal jeg hjælpe dig og din familie?

Familieterapi

Familieterapi i Aarhus

– Hjælp til familier

Gennem mit virke som familieterapeut i Aarhus oplever jeg, at det altid er din intention som forælder at give dit barn en tryg og god opvækst. Samtidig med at du gør dit bedste, kan modgang i form af store udfordringer og livsomvæltninger ryste de gode intentioner. Her kan familieterapi komme dig og din familie til gode ved at vi kan arbejde med Jeres kommunikationskultur i Jeres familierelationer og give fokus til udviklingsmuligheder.

Ingen familier er ens, så det kan være svært at sige præcis hvornår familieterapi er en god idè. Her er nogle indikatorer, du kan læne dig op af:

Du tvivler på dig selv som forælder

Du oplever at I har svært ved at tale sammen børn, unge og forældre

Du fornemmer, at dit barn mistrives

Du oplever, at hverdagen er præget af konflikter

Du oplever at i som forældre er uenige om børneopdragelsen

Du venter på, at dit barn skal til udredning i psykiatrien

Du står over for en skilsmisse

Dine børn er flyttet hjemmefra og det er svært at være og tale sammen. Konfliktniveauet er højt.

Familierådgivning i Århus hos Robust Psykologhjælp

Formålet med familierådgivning og -terapi er at få styrket dine familierelationer igennem konstruktiv kommunikation. Familierådgivning kan støtte nye måder at være sammen på, nye måder at kommunikere på og forstå Jeres mønstre og adfærd i familien. Familieterapi kan være relevant for mange forskellige slags Modgange. Vi arbejder med at forstå dit barns adfærdsmønstre, dine adfærdsmønstre som forælder, Jeres relationelle samspil i familien.

Det er min rolle som familiepsykolog, at støtte dig i forældrerollen og projektet med dine børn. Derudover kan jeg formidle dit barns perspektiv og bidrage til en god dialog om, hvad du som forældre gør rigtig godt,

Sådan foregår familierådgivning hos Robust

Familieterapi og familierådgivning kan foregå på skift i samtaleprocesserne. I den første samtale hos mig i Aarhus vil jeg i samtalen invitere Jer til at fortælle om, hvad I søger hjælp til, hvilke Modgange søger I hjælp til, hvilke effekter har Modgangen på Jer som familie og på Jer hver især, hvilke Muligheder vil I gerne bevæge Jer i retning af. Herfra kan vi skræddersy hvem af Jer i familien der deltager i samtalerne hvornår. Måske altid med Jer alle i familien på en gang, nogle gange med Jer hver især som familiemedlemmer, og igen med Jer allesammen, altid skræddersyet i en organisk proces med udgangspunkt i, hvilke bevægelser I gerne vil gøre som familiemedlemmer og som familie. Familieterapi og familierådgivning er skræddersyet forløb til dit barn, dig som forælder og Jer som familiesystem. Fokus er håndgribelig hjælp og at I bliver klare omkring hvilke redskaber der kan støtte Jer i at have det godt med hinanden og reparere på de konflikter og Modgange vi ved livet kan bringe.

Rådgivning & familieterapi i forbindelse med skilsmisse

Som psykolog har jeg gode erfaringer med at give hjælp under og efter skilsmisse. Jeg tilbyder professionel støtte så du, din tidligere partner og dit barn kan leve så godt som muligt med dine nye livsvilkår.

Hvis du og din tidligere partner kan nå til enighed om at benytte Jer af hjælp, kan det gøre mange aspekter af en ellers svær og mindre svær skilsmisse lettere. Familierådgivning og familieterapi kan støtte Jer til et konstruktivt samarbejde under og efter skilsmissen. Dit barns trivsel kan støttes i forbindelse med skilsmissen og i den efterfølgende periode. Dit barn kan have oplevet sårbare situationer under skilsmissen og de kan få negativ indflydelse på dit barns udviklingsmuligheder, hvis der ikke tages hånd om situationerne.

Situationerne kan bl.a. være:

  1. Du fortæller dit barn at mor og far skal skilles.
  2. Du fortæller dit barn at mor og far flytter fra hinanden.
  3. Forældremyndighedssagen begynder og afgøres.
  4. Dit barn begynder at bo i en delt verden, “mors bolig” og “fars bolig.”5
  5. Du og/eller din tidligere partner begynder at date.
  6. Du og/eller din tidligere partner beslutter at flytte langt væk.
  7. Du og/eller din tidligere partner bliver gift igen og deres skabes en sammenbragt familie.

3 gode grunde til at prøve familierådgivning og familieterapi ved skilsmisse

  1. Du føler, du er omgivet af negative følelser. Familieterapi kan åbne op for, at du begynder at se de mennesker du omgåes i et nyt lys og du kan igen få et nuanceret syn på dine relationer
  2. Du får redskaber til at tage ansvar for dig selv i samarbejdsrelationen med din tidligere partner og medforælder til dit barn.
  3. Du får mere sammenhæng og overensstemmelse i dine livsvilkår.

Vælg familierådgivning og familieterapi når du ønsker bedre kommunikation i dine relationer

Står du overfor en skilsmisse, er du allerede skilt og har du svært ved at snakke med dine børn om skilsmissen og din tidligere partner, har du mulighed for at få hjælp til at kommunikere i familieterapi.

Narrativ familieterapi bygger på, at uoverensstemmelser i et tidligere parforhold, et tidligere familieliv kan fastholde dig og dine nærmeste i en konfliktfortælling, som kan påvirke dig, dine børn og din tidligere partner negativt. Når I som forældre med og uden børn deltager i familieterapi hos mig, vil jeg give fokus til, at I får sat ord på konfliktfortællingen og give Jer mulighed for at udforme en Mulighedsfortælling som åbner op for at få løst konflikterne imellem Jer.

I familierådgivning og familieterapi stiller jeg spørgsmål med hensigt på at konfliktfortællingen som har ramt Jeres relation kan brydes. Vi tager også hånd om de traumatiske indtryk skilsmissen kan have givet Jer i kroppen. Sammen finder vi ud af, hvad der gemmer sig af håb og drømme bagved konfliktfortællingen. Bristede drømme og sårede følelser gemmer sig ofte i en konfliktfortælling.

Inddrag børnene under og efter skilsmissen

Ved familiekonflikter er det vigtigt, at du som forælder kan tage vare på dig selv og dit barn, så dit barn aflastes og støttes følelsesmæssigt mest under de store omvæltninger.

Ofte kan et magtforhold mellem dig og din tidligere partner være yderst anstrengende for dit barn, hvis dit barn konstant skal tage dit eller din tidligere partners perspektiv og indordne sig hver af Jeres forventninger. Hvis du eller din tidligere partner ikke har de samme tanker om skilsmissen, skal dit barn tage stilling til to forskellige udgaver af “sandheden” og kan komme til at lukke sig inde i sig selv med sin tvivl på skilsmisse-fortællingen. Derfor er det vigtigt også at inddrage dit barn i rådgivningen og familieterapien, så dit barn oplever sin stemme hørt og at der er plads til flere følelser og holdninger end blot forældrenes. Derfor kan vi aftale samtaler, hvor dit barn også er med. Hjælpen har til hensigt at støtte dig i at passe på dine relationer ind i fremtiden.

Her kan du se et eksempel på hvordan en pige har fået hjælp igennem familieterapi

Nikoline har tegnet sig selv på gåtur med far og hans nye kæreste. Hun føler sig udenfor. Det gør hende vred, irriteret og ked af det. Nikoline har tegnet, hvordan hun gerne vil have det med far og hans nye kæreste. Hun holder far i hånden, og han holder sin kæreste i hånden. Nikoline føler nu, at hun er en del af relationen. Det giver hende glæde og varme. Hun føler sig indenfor.

Tegnet af Nikoline, 11 år

Skal jeg hjælpe dig, din tidligere partner og jeres barn? Så er du velkommen til at kontakte mig på telefon +45 50 56 99 32 eller mail kirsten@robustaarhus.dk til en uforpligtende snak om den situation, du og din familie står i. Sammen finder vi ud af, hvordan jeg kan hjælpe Jer på bedst mulig vis.

Kontakt mig uanset hvad du søger hjælp til.

Send en SMS med dit navn og teksten RING TIL MIG.