Robust Psykologhjælp i Aarhus

Trække Tempoet ud giver klarhed

Inspireret af aktionsforskning og som led i min udvikling af Narrativ SOMA terapi, lavede jeg foråret 2022 en kvalitativ interview undersøgelse med det formål, at lære af mine klienters erfaringer igennem deres beskrivelser af, hvordan de har oplevet kontekst, krop og sprog inddraget i deres terapier.

Jeg udviklede en semi-struktureret interviewguide og Amalie, psykologistuderende på Aarhus Universitet interviewede klienterne, og transkriberede efterfølgende alle interviews. Vi fik 200 siders data. Jeg har menings kondenseret data i de temaer, klienterne har italesat som betydningsfulde for deres psykoterapeutiske forløb.

Du kan her på Feedback Fortællinger læse alle 9 vignetter som giver dig et lille indblik i, hvordan psykoterapeutisk behandling hus Robust Psykologhjælp kan opleves.

Tak til Jer som har deltaget i interviewundersøgelsen og for Jeres tilsagn til at dele Jeres feedback fortællinger. Det er et betydningsfuldt bidrag til udvikling af psykologers psykoterapeutiske kompetencer og en hjælp til dem som søger psykologhjælp, at de kan få Jeres erfaringer fra klient perspektivet.

Fortalt af kvinde i begyndelsen af 50`erne, stress og skilsmisse.

“Jamen det er jo altså, at hun har sådan et meget åbent og roligt, imødekommende kropssprog. Hun sidder i stolen. God til at holde pauser i terapien, i øh, jeg ved ikke om det er SOMA eller det andet. Ja hvad hedder det, hypnoterapi, men det der med at give sig god til at der er pauser til, at jeg ligesom kan mærke ordentlig efter i kroppen. Jo men det er nok meget vigtigt, og det er man jo ikke selv sådan, så det der med at komme ordentlig ned i kroppen og mærke efter. Så bliver man jo mere klar over, øhm, eller jeg tror sådan set pausen ned i kroppen har sådan en effekt, så man husker det bedre. Øh, at kroppen også husker det bedre. At man ligesom stopper op.”

Har du lyst til at læse mere?

Se mine andre blog-indlæg & cases