Robust Psykologhjælp i Aarhus

Psykoterapi med udgangspunkt i klientens ekspertise

Inspireret af aktionsforskning og som led i min udvikling af Narrativ SOMA terapi, lavede jeg foråret 2022 en kvalitativ interview undersøgelse med det formål, at lære af mine klienters erfaringer igennem deres beskrivelser af, hvordan de har oplevet kontekst, krop og sprog inddraget i deres terapier.

Jeg udviklede en semi-struktureret interviewguide og Amalie, psykologistuderende på Aarhus Universitet interviewede klienterne, og transkriberede efterfølgende alle interviews. Vi fik 200 siders data. Jeg har menings kondenseret data i de temaer, klienterne har italesat som betydningsfulde for deres psykoterapeutiske forløb.

Du kan her på Feedback Fortællinger læse alle 9 vignetter som giver dig et lille indblik i, hvordan psykoterapeutisk behandling hus Robust Psykologhjælp kan opleves.

Tak til Jer som har deltaget i interviewundersøgelsen og for Jeres tilsagn til at dele Jeres feedback fortællinger. Det er et betydningsfuldt bidrag til udvikling af psykologers psykoterapeutiske kompetencer og en hjælp til dem som søger psykologhjælp, at de kan få Jeres erfaringer fra klient perspektivet.

Fortalt af mand i slut 20`erne som har mødt Modgange i form af autismespektrumforstyrrelse, depression og opvækst med forælders alkoholmisbrug.

“Øhm, følelsen af at hun lyttede, og at det ikke bare var mig, der kom ind til en ekspert, der fortalte, hvordan det var. Øh, men at det var, i og med det er mig, der er til psykolog, så handler det jo om, hvordan jeg oplever det, og det, altså, der findes ikke nogen person, der er så meget ekspert, at de ikke behøver, de ikke behøver at tage udgangspunkt i den person, de taler med.”

“Og, at jeg kan sige, at hvad hedder det, jeg har stolet på hende, og jeg har haft lyst til at komme igen. Hvor at, øh, jeg har oplevet tilbage i 2019, tror jeg, gik jeg ved en anden psykolog, hvor efter tre samtaler havde jeg bare ikke lyst til at komme igen, og jeg aner ikke hvorfor. Øhm. Øh, det kan meget vel være, altså, som jeg sagde, jeg ved ikke hvorfor, at jeg har haft en åben og god fornemmelse ved hende. Og øh har haft lyst til at komme igen. Og med ham, der var det bare, øh, sådan, jeg tror, jeg gav ham lige nogle chancer, og det var så det. Det kan også godt være, at det bare var fordi, der var dårlig kemi, og sådan er det nogle gange.”

“Det fylder, at kroppen har været en del af terapiforløbet. For jeg har været, altså, det har jo på mange måder været forløsende. Der har jo været – øh, ja sådan set 28 års, øh, ja opbygning af at jeg ikke har det det komme ud på en måde.”

“Jamen det har jo været meget, meget vigtigt, at jeg ikke har følt, at jeg har skullet præstere noget ved at komme. At, øh, det har været, øh, mere, øh sådan (pause), at jeg kommer og så lader vi så at sige fremskridt ske på mit eget tempo.”

Har du lyst til at læse mere?

Se mine andre blog-indlæg & cases