Robust Psykologhjælp i Aarhus

Relationens Samarbejdende Samspil

Inspireret af aktionsforskning og som led i min udvikling af Narrativ SOMA terapi, lavede jeg foråret 2022 en kvalitativ interview undersøgelse med det formål, at lære af mine klienters erfaringer igennem deres beskrivelser af, hvordan de har oplevet kontekst, krop og sprog inddraget i deres terapier.

Jeg udviklede en semi-struktureret interviewguide og Amalie, psykologistuderende på Aarhus Universitet interviewede klienterne, og transkriberede efterfølgende alle interviews. Vi fik 200 siders data. Jeg har menings kondenseret data i de temaer, klienterne har italesat som betydningsfulde for deres psykoterapeutiske forløb.

Du kan her på Feedback Fortællinger læse alle 9 vignetter som giver dig et lille indblik i, hvordan psykoterapeutisk behandling hus Robust Psykologhjælp kan opleves.

Tak til Jer som har deltaget i interviewundersøgelsen og for Jeres tilsagn til at dele Jeres feedback fortællinger. Det er et betydningsfuldt bidrag til udvikling af psykologers psykoterapeutiske kompetencer og en hjælp til dem som søger psykologhjælp, at de kan få Jeres erfaringer fra klient perspektivet.

Fortalt af kvinde i slut 20`erne, autismespektrumforstyrrelse, depression, angst og forældres skilsmisse

“(pause) jamen jeg synes, det her forløb hos Kirsten adskiller sig rigtig meget sammenlignet med mine erfaringer med terapi andre steder fra. Det der med, at jeg nævnte, at jeg føler ikke, at jeg går hen til en psykolog. Jeg føler, jeg går hen til èn der gerne vil hjælpe mig. Ik! Øh bare at jeg har den oplevelse, det synes jeg er skelsættende.”
“Jeg håber, at det bliver normalt. At bruge krop og sprog så meget. Altså, jeg håber, at det er noget alle psykologer vil tage i brug. Øhm, men (pause) ja jeg tror faktisk, det er gået op for mig, hvor glad jeg har været for at arbejde sammen med Kirsten. Ja, nemlig. Jeg tror, jeg har også sagt til hende, altså, men ja, det er faktisk noget, jeg har været meget glad for.”

Har du lyst til at læse mere?

Se mine andre blog-indlæg & cases