Robust Psykologhjælp i Aarhus

Bæredygtige bobler brister og bruser

10 års jubilæumstale

I 10 år har jeg fået lov til at gøre det, jeg elsker allermest: Tale med børn, unge og deres forældre. Jeg føler mig heldig. Her er fortællingen om hvordan èn bristet bobbel blev bæredygtig. Bristede bobler bidrager til bæredygtige bobler. De bristede giver erfaring med at skabe bæredygtige.

Boblen bristede

1994. 1. job som stuepædagog ved fritidshjemmet Mudderklirren Brabrand, Aarhus.
Jeg sad sammen med 12 børn. Rummet emmede af børnenes udsagn – et bruseri af fortællinger. En dokumentarisk bekræftigelse af vigtigheden af at tale med børn om deres oplevelser. Det giver bæredygtige relationer. Samtalen stoppede. En kollega konfronterede med spørgsmål: Hvad vil du nu gøre ved alt det børnene har fortalt dig? Boblen bristede. Var det forkert hvad jeg gjorde? inviterede børnene til at fortælle? Kunne jeg give børnene falske forhåbninger? Kunne jeg komme til at love børnene mere med samtalen end virkeligheden kunne bære?

Èn bristet bobbels kendetegn: Børnene er “den varme grød”. De voksne er “katten”. De ansvarlige voksne går rundt udenom “den varme grød”. Ingen af de voksne tager et skridt tættere til barnet. Barnet forbliver “varmt”. Der sker ingen bevægelse for barnets livsværen. De voksne har lukkede øjne og ører. De ved bedst. Barnet kan blive problemet.

Boblen blev bæredygtig

2002. 1. job som psykolog ved PPR Aarhus Vest. Børn blev testet. Ledere, lærere, pædagoger og forældre kom til proceskonsultation – om børnene som havde problemer. Hvor var børnene i problemløsningen? Jeg ville inddrage børnene. Jeg begyndte med børnesamtaler med deltagelse af forældre, lærere og pædagoger. Ofte mødt med spørgsmål fra andre voksne: Tør du godt det? Du ved jo ikke, hvad du sætter gang i? Det er synd for børnene? De skal have lov at være børn?

Den bæredygtige bobbels kendetegn: Børnene er medansvarlige. De voksne har hovedansvaret. Jeg er ansvarlig tovholder for terapiprocessen kendetegnet ved respekt for alles udsagn. I fællesskab laver vi bevægelse i foretrukken retning for børnene. De voksne lytter med åbne øjne og rensede ører. Børnene ved også bedst. Problemet er problemet.

Bruseri af bobler

2016. 10. år som psykolog i egen klinik. Psykologkirsten er blevet til Robust psykologhjælp. Robust dækker over at vi både brister og bærer i privatliv og arbejdsliv. Vi kan ikke kun være det ene frem for det andet. Proportionerne skal på plads. Det handler om at bytte rundt på fortegnet. Hvis der er flest brister samarbejder vi om at genopdage og/eller finde det som kan bære. Jeg glæder mig til de næste mange år som vil byde på et bruseri af bæredygtige bobler i narrativ børneterapi med familiefokus.

Har du lyst til at læse mere?

Se mine andre blog-indlæg & cases