Robust Psykologhjælp i Aarhus

Hvad er bæredygtig terapi?

I min virksomhed Robust Psykologhjælp hjælper vi 180 mennesker om året. Heraf er 58 % 19 år og ældre og hver 5 har en diagnose som ASF- autismespektrumforstyrrelse; ADD/ADHD; Udviklingshæmning. Når du kombinerer de vilkår diagnoserne kan give med vores eksistentielle livsvilkår som mennesker – at vi bruger en væsentlig del af vores liv og udvikling på at navigere i kriser; ubehagelige følelser; livsændrende vilkår; overvældende hændelser; sociale relationer – så er det forventeligt at diagnosernes følgevirkninger kan være angst, depressive symptomer, depression, social tilbagetrækning og ensomhed. Diagnoserne kan for sig selv give forskellige slags funktions nedsættelser og nogle gange funktions tab. Og i kombination med ovenstående eksistens vilkår – altså hvad vi kan forvente af livet i sig selv – så øges sandsynligheden altså for at få depressive symptomer, depression, angst, social tilbagetrækning og ensomhed. Der er nogle bestemmelser i serviceloven som ikke er kendte hos borgerne eller i kommunerne. Det drejer sig om servicelovens §102 om hjælp til behandling m.v. Jeg hører desværre om afslag på §102, fordi der ikke kan dokumenteres at terapien øger borgerens funktionsniveau. Der hersker et dominerende udviklings syn som foreskriver at progression handler om at øge funktionsniveau. Terapien skal give effekt i form af øget funktionsniveau. Det er rigtigt dejligt når funktionsniveau øges. MEN vigtig viden glemmes som jeg her gør opmærksom på. Et udviklingssyn, hvor vi forstår at PROGRESSION også er = med BEVARELSE af funktionsniveau. Bevarelse af funktionsniveau sker, når terapi støtter håndtering af vores eksistentielle livsvilkår og dermed bidrager til at mindske risiko for udvikling af depressive symptomer, depression, angst, social tilbagetrækning og ensomhed. Og når terapien så også kendetegnes ved et kollektivt samarbejde med den hjælpesøgende og dennes netværk – så er det rigtig godt! Alle mennesker bør gives værdig mulighed for at være medbestemmende og medoplevende i forhold til om terapi kan være en behandlingsmulighed ud fra et udviklingssyn som handler om Kollektiv Bevarelse af Funktionsniveau = Bæredygtig terapi.

Har du lyst til at læse mere?

Se mine andre blog-indlæg & cases