Robust Psykologhjælp i Aarhus

Snak med mig

1. Derfor er samtaler med børn og unge så vigtige!

Livet kan i perioder være et slalomløb med behagelige og ubehagelige følelser. Samtaler med en børnepsykolog, hjælper børn og unge til at håndtere ubehagelige og svære følelser med robusthed. De bliver mindre følelsesmæssigt forskrækkede i livet og styrkes i at kunne være med ubehagelige og svære følelser.

Hvis du som voksen og som forælder ikke siger noget om nogen ting, samler dine børn og unge tavsheden op og de mister muligheden for at få social og følelsesmæssig hjælp i samtale med dig.

Modgang i livet er et vilkår for alle. Når børn og unge får erfaringer med at mestre modgang i barndom og ungdom lærer vi dem, at livet både indeholder sorg og glæde og de erfaringer kan de bruge som voksne.

Træning i at håndtere ubehagelige følelser sker bl.a. i samtale med dig som forælder. Når du ved hjælp af dine reaktioner kan hjælpe med at lave en følelsesmæssig regulering af det som dit barn eller unge menneske oplever. 

2. Hvorfor kan det være svært for forældre at høre børn og unges følelser?

Børn og unge har brug for at deres følelser høres!

Forældre kan have svært ved at høre børn og unges følelser, fordi de styres af deres fremtidsønsker for deres børn og unge. Som voksne har de fokus på, hvad de ønsker deres børn og unge skal udvikle sig i retning af. De har fokus på fremtiden. Dette fremtidsfokus kan forhindre forældre i at høre deres børn og unges følelser.

Når børn og unge vil snakke med deres forældre har de nemlig fokus på nutiden. 

Forældres fremtidsfokus får dem til at give deres børn og unge gode råd til handling, så de kan komme væk fra problemet. Hvis forældrene fejer de ubehagelige følelser væk og hurtigt vil have deres børn og unge væk fra de ubehagelige følelser, så lærer børn og unge ikke at blive fortrolige med det ubehagelige. Den fortrolighed er vigtig. Det er vigtigt at kunne holde ud at være sammen med sig selv når livet spænder ben.

3: Hvordan kan forældre møde børn og unge med følelserne?

Når forældre vil hjælpe deres børn og unge til robusthed handler det om at møde børn og unge i deres nutidsfokus og allerførst være følelsesmæssigt medoplevende med det, deres børn og unge udtrykker.

Benævn de følelser som er tilstede i samspillet. Som det sker imellem spædbørn og forældre. Akkurat samme princip gør sig gældende for samtaler imellem forældre og børn og unge. De elsker at blive mødt med deres følelser. De falder til ro. De føler sig hørt. De styrkes i at de kan stole på det de mærker, når forældrene kan benævne følelsen. Det bygger fællesskabet og relationen med forældrene op. Samtaler imellem forældre og børn og unge, hvor forældrene hører deres børn og unge med deres følelser, styrker børn og unges selvbillede og perspektiv på verden. HUSK at være tilgængelig, når de signalerer: SNAK MED MIG. Ved alle kriser og konflikter er det af afgørende betydning at den gode dialog opretholdes.

Læs mere om Robust Psykologhjælp her. 

Har du lyst til at læse mere?

Se mine andre blog-indlæg & cases