Robust Psykologhjælp i Aarhus

Vold i familien

Jeg søgte psykolog-hjælp hos Kirsten til mine børn i forbindelse med en meget traumatisk skilsmisse. Mine 3 børns far havde flere gange været fysisk voldelig overfor mig. Det havde børnene overværet og de havde gennem flere år været udsat for psykisk vold. De var meget urolige, angste og påvirkede af situationen. Da børnene kom i terapi hos Kirsten, oplevede jeg, at de begyndte at falde til ro. I det værste kaos dannede den hjælp vi modtog en “ramme” omkring os.

Børnene fik sprogliggjort deres oplevelser og på den måde blev de bevidste og fik traumerne bearbejdet. De er generelt blevet rolige, glade og velovervejede omkring deres betingelser og de kan forklare, hvad de vil og ikke vil. De fungerer nu helt normalt og er gennem terapien blevet stærke, men også lydhøre over for andre. 

Jeg har oplevet det som en kæmpe hjælp og støtte, at se mine børn blive hjulpet igennem noget meget svært og pinefuldt og frem til at fungere helt normalt. Jeg har oplevet Kirsten som forstående, vidende og kompetent. Det var meget vigtigt i en forfærdelig situation at blive mødt med forståelse, respekt og viden om hvad det gør ved mennesker, at gennemgå det vi gjorde. 

“Mor”

Læs mere om børnepsykolog og familieterapi hos Robust Psykologhjælp.

Har du lyst til at læse mere?

Se mine andre blog-indlæg & cases